Wat gebeurt er als je bezoek krijgt van de Belastingdienst?

Gepubliceerd op 27 januari 2023 om 14:45

Als jouw onderneming eenmaal draait, kan je vroeg of laat bezoek verwachten van de Belastingdienst.

Bedrijfsbezoek
Bij een bedrijfsbezoek kan de Belastingdienst langskomen om informatie te verzamelen en om inzicht te krijgen in jouw bedrijfsvoering en administratie. Ze kunnen ook op bezoek komen om een specifieke aangifte te controleren. Je krijgt bijna altijd een aankondiging van het bezoek. Ze maken een rapport op van het bezoek. Het meeste dat daarin staat, is openbaar. Dat wil zeggen dat je er kennis van kunt nemen. Je krijgt meestal automatisch een kopie van het openbare deel van het rapport. Gebeurt dat niet, dan kan je daarom vragen.

Waarneming ter plaatse
Een bijzondere vorm van een bedrijfsbezoek is de waarneming ter plaatse. Bij een waarneming ter plaatse gaat het erom inzicht te krijgen in de dagelijkse gang van zaken in een onderneming. Er kan bijvoorbeeld worden gekeken hoe druk het in de onderneming is en hoeveel personeel er aanwezig is. Ze kunnen vragen naar de identiteit van het personeel, het aantal eerstedagsmeldingen nagaan en controleren of jouw administratie bij is. Zo'n waarneming ter plaatse kan meerdere keren herhaald worden. Je krijgt - bijna altijd - vooraf een aankondiging dat ze bij jouw onderneming een waarneming ter plaatse komen doen. Waar en wanneer de waarneming zal plaatsvinden, wordt niet van tevoren bekend gemaakt. Vervolgbezoeken worden meestal niet afzonderlijk aangekondigd.

Ook van een waarneming ter plaatse wordt een rapport gemaakt. Je krijgt meestal een kopie van het openbare deel van het rapport. Gebeurt dat niet, dan kan je daarom vragen.

Boekenonderzoek
Het boekenonderzoek is een controle van jouw aangiften en administratie. Het kan gaan om een onderzoek over een periode of om controle van bepaalde onderdelen van jouw aangiften en administratie. Een boekenonderzoek wordt altijd van tevoren aangekondigd. Net als bij een bedrijfsbezoek wordt bij een boekenonderzoek een rapport opgemaakt en krijg je het openbare deel toegezonden.

Tijdens een bedrijfsbezoek of een boekenonderzoek kunnen ze bij jou informatie verzamelen die van belang is voor de heffing van belasting bij bijvoorbeeld andere ondernemingen.


Bron: Belastingdienst