Om goed zaken te doen zijn jouw persoonsgegevens onmisbaar.

Jouw persoonsgegevens zijn belangrijk voor ons. Zonder jouw gegevens, zoals je naam en adres, kunnen we geen overeenkomst met je aangaan en niet helpen als klant. Daarom verzamelen, gebruiken en bewaren we jou persoonsgegevens. Met deze informatie gaan we altijd zorgvuldig om.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens vertellen iets over jou. Denk bijvoorbeeld aan je naam, geboortedatum, adres of rekeningnummer. We vragen naar dit soort gegevens als je bijvoorbeeld een product koopt of een dienst afsluit.

We gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens.

We volgen daarbij natuurlijk de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Zo zorgen we voor jouw persoonsgegevens.

We gebruiken jouw gegevens alleen voor duidelijke doelen. De belangrijkste doelen waarvoor we jouw gegevens gebruiken is als je diensten afneemt of producten koopt. Soms zijn we ook wettelijk verplicht bepaalde persoonsgegevens te verzamelen en te bewaren.

Jouw gegevens delen we nooit zomaar met anderen.

Wij verkopen jouw persoonsgegevens nooit aan derden partijen. We delen jouw gegevens wel met anderen als dit nodig is. Als het wettelijk verplicht is om jouw gegevens te delen met derden of als we daar een gegronde reden voor hebben dan zullen we jouw gegevens ook delen.

Je kunt jouw persoonsgegevens controleren, aanpassen en overdragen.

Als het om jouw persoonsgegevens gaat, heb je een aantal rechten. Zo kan je altijd jouw persoonsgegevens inzien en eventueel laten aanpassen. Op jouw verzoek kunnen we jouw gegevens aan een andere dienstverlener overdragen. In sommige gevallen kunnen we gegevens voor jou verwijderen.

We zorgen voor een goede beveiliging van jouw gegevens.

Jouw persoonsgegevens zijn goed beveiligd en gespecialiseerde medewerkers houden de veiligheid van ons dataverkeer voortdurend in de gaten. Mocht er toch iets misgaan dan ondernemen we direct actie. Als dit nodig is, melden we dit aan de toezichthouder en aan jou.