Bewaarplicht

Gepubliceerd op 27 januari 2023 om 14:30

Houd een goede administratie bij
Je hebt een goede administratie nodig om belastingaangifte te kunnen doen. Ook heb jezelf voordeel van een goede boekhouding. Daarmee kun je snel zien hoe jouw onderneming ervoor staat.

Eisen aan jouw administratie
In jouw administratie bewaar je alle gegevens over jouw onderneming, of het nu op papier is of in digitale vorm. Je bent wettelijk verplicht om jouw administratie 7 jaar te bewaren. Soms is de bewaarplicht langer.

Waarom is het belangrijk dat je gegevens goed bewaart?
Is jouw administratie niet volledig? Of bewaar je jouw administratie niet lang genoeg? Dan kan dat vervelende gevolgen hebben. De Belastingdienst zal dan zelf jouw omzet en winst vaststellen en de verschuldigde belasting berekenen. Als je het niet eens bent met die berekening, zul jezelf moeten bewijzen dat de berekening onjuist is. Dit heet 'omkering van bewijslast'.

Welke gegevens moet je bewaren?
Alle gegevens over jouw onderneming die je vastlegt op papier of in digitale vorm, horen bij jouw administratie. Voorbeelden hiervan zijn.

1. Kasadministratie (ook kladaantekeningen) en kassabonnen
2. Financiële aantekeningen, zoals het inkoop- en verkoopboek
3. Tussentijds gemaakte controleberekeningen
4. Ontvangen facturen en kopieën van verzonden facturen
5. Bankafschriften
6. Contracten, overeenkomsten en andere afspraken
7. Agenda's en afsprakenboeken
8. Correspondentie
9. Software en databestanden


Bron: Belastingdienst