Belastingrente betalen bij vennootschapsbelasting

Gepubliceerd op 27 januari 2023 om 14:15

Je betaalt wel belastingrente als de Belastingdienst de aanslag oplegt op of na 1 juli volgend op het belastingjaar. Je betaalt rente over het bedrag dat je aan belasting moet betalen.

Je betaalt geen belastingrente als je vóór 1 juni volgend op het belastingjaar aangifte doet en ze de gegevens uit jouw aangifte ongewijzigd overnemen.

Je betaalt geen belastingrente als je voor 1 mei volgend op het belastingjaar een voorlopige aanslag aanvraagt en wij de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting opleggen zoals je hebt gevraagd.

Over welke periode betaal je belastingrente?
De belastingrente berekenen ze over een periode van 1 juli volgend op het belastingjaar tot 6 weken na de datum op de aanslag.

Doen ze er langer over dan 3 maanden om een aanslag op te leggen? En nemen ze de gegevens uit jouw aangifte ongewijzigd over? Dan beperken ze de periode waarover je rente betaalt tot maximaal 19 weken na ontvangst van jouw aangifte.

Vraag je om een voorlopige aanslag en leggen ze de aanslag op zoals je hebt gevraagd? Dan berekenen ze belastingrente tot maximaal 14 weken na ontvangst van jouw verzoek.

Is er sprake van een gebroken boekjaar? Dan brengen ze rente in rekening als ze later dan 6 maanden na afloop van het boekjaar een aanslag opleggen.

Wat is de renteperiode bij een navorderingsaanslag?
Heb je al een definitieve aanslag ontvangen? En zien ze nieuwe feiten waardoor ze de aanslag moeten wijzigen? Dan krijg je een navorderingsaanslag. Bij zo'n aanslag loopt de renteperiode van 1 juli na het belastingjaar tot 1 maand na de datum op de aanslag.

Bij een gebroken boekjaar betaal je rente vanaf de 7e maand na het boekjaar tot 1 maand na de datum op de aanslag.

Vraag jezelf om een navorderingsaanslag? Dan betaal je belastingrente tot maximaal 12 weken na ontvangst van jouw verzoek.

Voorbeeld1: je doet voor 1 juni aangifte en ze nemen jouw gegevens over zonder wijzigingen.

>je doet op 25 mei 2023 aangifte over 2022, je krijgt een voorlopige aanslag met datum 23 juni 2030, met daarop een te betalen bedrag
>omdat de aangifte vóór 1 juni is ingediend en de gegevens uit jouw aangifte zonder wijzigingen zijn overgenomen, brengen ze geen belastingrente in rekening.

Voorbeeld2: je doet na 1 juni aangifte en ze nemen jouw gegevens over zonder wijzigingen

>je doet op 23 juni 2023 aangifte over 2022, je krijgt een aanslag met datum 6 augustus 2023, met daarop een te betalen bedrag
>ze brengen je belastingrente in rekening over de periode van 1 juli 2023 tot en met 17 september 2023 (6 weken na de datum van de aanslag)

Voorbeeld3: je vraagt om een voorlopige aanslag en ze nemen de gegevens zonder wijzigingen over

>Heb je nog niet alle gegevens om de aangifte in te kunnen dienen? Dan kun je verzoeken om een voorlopige aanslag of om wijziging van een eerder opgelegde voorlopige aanslag.
>Je vraagt op 25 april 2023 een voorlopige aanslag over 2022 aan. Je ontvangt een voorlopige aanslag met de datum 1 september 2023.
>Voor deze aanslag hebben ze de gegevens uit jouw verzoek ongewijzigd overgenomen. Je betaalt geen belastingrente omdat je voor 1 mei 2023 jouw verzoek hebt ingediend en de gegevens zonder wijziging zijn overgenomen.


Bron: Belastingdienst