Factuurstelsel

Gepubliceerd op 1 december 2023 om 09:00

Lever je goederen en diensten aan ondernemers, of aan rechtspersonen die geen ondernemer zijn, zoals het geval kan zijn bij verenigingen of stichtingen? Dan ben je verplicht een factuur te versturen. Je past het factuurstelsel toe bij het berekenen van de btw die je aan de Belastingdienst moet betalen.

Btw berekenen
Je berekent de btw op basis van de facturen die je hebt verstuurd in het tijdvak waarover je aangifte doet. De datum van de factuur bepaalt in welk tijdvak je de btw moet aangeven

Btw aftrekken
De btw die je aftrekt als voorbelasting, bereken je op basis van de facturen die je hebt ontvangen in het tijdvak waarover je aangifte doet. De factuurdatum bepaalt in welk tijdvak je de btw aangeeft. Je kunt de btw pas aftrekken als je de factuur hebt ontvangen, ook als de leverancier je de factuur te laat stuurt.

Gegevens die je nodig hebt
De gegevens die je nodig hebt om de btw te berekenen, kun je ontlenen aan jouw in- en verkoopadministratie.

Verschillende btw-tarieven
Als jouw omzet belast is met verschillende btw-tarieven, moet je deze per btw-tarief administreren.


Bron: Belastingdienst

Workflow factuurstelsel
PDF – 20,5 KB