Kasstelsel

Gepubliceerd op 1 december 2023 om 09:15

Lever je voornamelijk goederen of diensten aan particulieren? Dan bereken je de btw in je aangifte op basis van jouw kas- en bankadministratie.

Btw berekenen
Als je het kasstelsel toepast, bereken je de btw op basis van jouw kas- en bankadministratie. Je berekent de btw over de inkomsten die in het tijdvak waarover je aangifte doet, daadwerkelijk zijn bijgeboekt op jouw bankrekening of ontvangen zijn in jouw kas.

Verschillende btw-tarieven
Als jouw omzet belast is met verschillende btw-tarieven, moet je deze per btw-tarief administreren. Als jouw leveringen en diensten belast zijn met verschillende tarieven en je gebruikt het kasstelsel, dan kan de berekening van de btw problemen opleveren.

Lever je goederen die belast zijn met verschillende tarieven?
En pas je het kasstelsel toe? Voor die situaties zijn er 3 verschillende (forfaitaire) berekenmethoden. De 3 verschillende methoden worden hieronder in het kort beschreven.

Methode 1
De ontvangsten worden naar de verschillende tarieven gesplitst. Dit gebeurt op basis van de tot winkelwaarde herleide inkopen van de aan die tarieven onderworpen goederen. De inkopen moeten dan naar de winkelwaarde worden herleid. Dit geldt ook voor de verhouding van goederen belast met verschillende btw-tarieven. Deze verhouding wordt vervolgens gebruikt voor het bepalen van de btw.

Methode 2
Voor groepen van goederen die aan hetzelfde tarief zijn onderworpen, worden de ontvangsten gesteld op de tot winkelwaarde herleide inkopen van die goederen. Het overblijvende deel van de ontvangsten wordt toegerekend aan de tot de andere tariefgroep behorende goederen.

Methode 3
Voor alle goederen worden de ontvangsten gesteld op de tot winkelwaarde herleide inkopen van de goederen, gesplitst naar de van toepassing zijnde tarieven.

Voor wie geldt het kasstelsel?
Het kasstelsel geldt voor ondernemers die voornamelijk goederen of diensten aan particulieren leveren. Voor welke ondernemers het kasstelsel geldt, lees je je in dit artikel.
1. Voor wie geldt het kasstelsel?


Bron: Belastingdienst

Workflow kasstelsel
PDF – 31,3 KB