Kleineondernemersregeling

Gepubliceerd op 27 januari 2023 om 13:15

De kleineondernemersregeling (KOR) is een vrijstelling voor de btw. Je kan gebruik maken van de KOR als je in Nederland bent gevestigd en niet meer dan € 20.000 omzet in 1 kalenderjaar hebt. De KOR is er voor natuurlijke personen (eenmanszaken), combinaties van natuurlijke personen (bijvoorbeeld een vof) en voor rechtspersonen (bijvoorbeeld stichtingen, verenigingen en bv's).

Wat is de KOR?
De KOR is een btw-vrijstelling. Als je voldoet aan de voorwaarden en kiest voor de KOR, hoef je geen btw meer te berekenen aan jouw klanten. Ook doe je geen btw-aangifte meer en kun je geen btw meer terugvragen over uw kosten en investeringen.

Meedoen met de KOR
Je kan jezelf aanmelden voor de KOR met het formulier 'Melding omzetbelasting kleineondernemersregeling'.

Registratiedrempel
Je bent niet verplicht jouw onderneming aan te melden voor de btw als je aan alle volgende voorwaarden voldoet.

1. Je bent niet verplicht om jouw onderneming in te schrijven bij de Kamer van Koophandel en je hebt dat ook niet gedaan.
2. Jouw omzet per kalenderjaar is maximaal € 1.800.
3. Je wilt btw die aan jou in rekening is gebracht niet in aftrek brengen.

Omzetgrens voor de KOR - wat telt mee en wat niet?
Als jouw omzet niet meer is dan € 20.000 per kalenderjaar kun je kiezen voor deelname aan de KOR.

Hoe bereken je de hoogte van jouw omzet?

1. Als je nog niet deelneemt aan de KOR en je btw berekent over jouw prestaties, dan telt deze btw niet mee als omzet. Jouw omzet is het totaal van alle bedragen die je aan jouw klanten berekent, exclusief de btw.
2. Als je al wel deelneemt aan de KOR, dan mag je geen btw in rekening brengen aan jouw klanten. Jouw omzet is dan het totaal van alle bedragen die je aan jouw klant berekent.

Omzet die meetelt voor de omzetgrens van de KOR

1. Leveringen van goederen en diensten belast met Nederlandse btw
Leveringen van goederen en diensten die normaal gesproken belast zijn met Nederlandse btw tellen mee voor de berekening van jouw omzet. Dit zijn leveringen belast met 21%, 9% en 0% btw (uitvoer en intracommunautaire leveringen) en leveringen belast met Nederlandse btw die je verlegt naar een andere Nederlandse ondernemer (nationale verlegging).

Pas je de margeregeling of de reisbureauregeling toe? Ga dan voor het bepalen van de omzet niet uit van de winstmarge, maar van het bedrag waarvoor je de goederen en/of diensten hebt geleverd.

2. Bepaalde btw-vrijgestelde omzet
Ook telt btw-vrijgestelde omzet mee van leveringen van goederen en diensten die betrekking hebben op onroerende zaken, betaalmiddelen en effecten, financiële diensten en verzekeringsdiensten in Nederland (overige vrijgestelde omzet telt niet mee voor de omzetgrens). 

Omzet die niet meetelt voor de omzetgrens van de KOR

1. Btw over privégebruik van goederen en diensten
2. Investeringsgoederen die in jouw onderneming zijn gebruikt
3. Binnenlandse prestaties waarover de btw verlegd wordt naar jou als afnemer
4. Prestaties die belast zijn in een ander land
5. Een intracommunautaire verwerving
6. Btw-vrijgestelde omzet


Bron: Belastingdienst