Kabinet gebruikt zelfstandige ondernemers als melkkoe

Gepubliceerd op 19 april 2024 om 09:15

Minister Van Weyenberg de voorjaarsnota naar de Tweede Kamer gezonden. Daar staat een ongewenste maatregel in. Eerder werd in de Miljoenennota reeds een verlaging aangekondigd van de mkb-winstvrijstelling, in de voorjaarsnota wordt gesproken over een sterkere verlaging.

Dit heeft er toe geleid dat Vereniging ZZP Nederland via de Koepelorganisatie VZN een persbericht hebben uitgestuurd. De tekst tref je hieronder aan.

Het kabinet presenteert plannen om de mkb-winstvrijstelling volgend jaar te verlagen naar 12,03%. Dat is een zeer forse ingreep, na een eerdere daling van 14% in 2022/2023 naar 13,31% dit jaar. De daling is bovendien ook veel sterker dan eerder is toegezegd. VZN-voorzitter Cristel van de Ven uit hierover haar ongenoegen en zorg: “Bij veel zelfstandig ondernemers staat de koopkracht toch al onder druk, door stijgende inkoopprijzen die men niet altijd kan doorberekenen in tarief of prijs. En nu worden ze door de regering ook nog eens gebruikt als melkkoe. Dat is zeer zorgelijk”.

Wispelturig
De koepelvereniging VZN is bovendien niet te spreken over de wispelturigheid van de regering. “Het ene jaar zeggen dat je de mkb-winstvrijstelling verlaagt naar 12,7% om daar vervolgens op terug te komen en er nog eens een forse hap uit te nemen, doet het vertrouwen van zelfstandigen in de politiek geen goed”, aldus Van de Ven. VZN roept het demissionaire kabinet en de formerende partijen dan ook op om te zoeken naar alternatieve dekking voor de regeringsplannen, en om niet verder te morrelen aan de mkb-winstvrijstelling.


Bron: ZZP Nederland