Geldzorgen als ondernemer? De 7 stappen naar een oplossing via jouw gemeente.

Gepubliceerd op 2 februari 2024 om 09:00

De gemeente kan een belangrijke rol spelen voor ondernemers met geldzorgen. De Belastingdienst heeft daarom een stappenplan van het eerste contact met de gemeente naar de mogelijke oplossingen voor ondernemers met schulden.

Stap 1 Contact met de gemeente
De belangrijkste stap is om contact op te nemen met jouw gemeente. Je hoeft hier nog helemaal niets voor aan te leveren. Het enige wat je hoeft te doen is de gemeente bellen, een e-mail sturen of langsgaan met de vraag om jouw situatie te bespreken.

Stap 2 Intakegesprek
Na dit eerste contact wordt er een afspraak gemaakt met een schuldhulpverlener. Deze vindt plaats binnen 4 weken, maar in noodsituaties binnen 3 dagen, bijvoorbeeld in het geval van een afsluiting van energie of een huisuitzetting. Tijdens dit gesprek krijg je de ruimte om je volledige situatie op tafel te leggen.

Stap 3 Wel of geen schuldhulpverlening
Pas als de hulpverlener precies weet wat er speelt (zowel zakelijk als privé) kunnen jullie gaan nadenken over een passende oplossing. Samen bepalen jullie of je überhaupt in aanmerking wilt komen voor schuldhulpverlening (jij beslist!).

Stap 4 Plan van aanpak
Als je hier inderdaad voor wilt gaan, stellen jullie samen een hulpraag vast en zorgt de gemeente ervoor dat er binnen maximaal 8 weken een plan van aanpak ligt. Dit is altijd maatwerk, geen enkele situatie is hetzelfde. Jij besluit of je hiermee akkoord gaat.

Stap 5 Inzicht in inkomsten en uitgaven
Het opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak begint met het verder in kaart brengen van jouw inkomsten, uitgaven en schulden (ook privé), zodat overzicht en rust ontstaat. Hiervoor moet je vaak zelf gegevens aanleveren. De gemeente kan sommige noodzakelijke gegevens raadplegen om jou te ontzorgen. Ook wordt er zo nodig een levensvatbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Deze fase duurt vaak maximaal 4 maanden.

Stap 6 Eventuele inzet van aanvullende ondersteuning
Schulden gaan vaak samen met andere problemen. De schuldhulpverlener brengt je in contact met organisaties die je kunnen helpen met andere problemen, als dat in jouw situatie nodig is en als jij dat wilt. 

Stap 7 Schulden betalen of saneren
Als alle inkomsten en uitgaven in beeld zijn, wordt er concreet gewerkt aan een oplossing. Weike oplossing dit is hangt af van jouw specifieke situatie. Hoe eerder je als ondernemer aan de bel trekt, hoe meer oplossingen er vaak mogelijk zijn. Het uitgangspunt zal altijd zijn dat je jouw onderneming kunt behouden als je dat wilt en de onderneming levensvatbaar is.

Hieronder voorbeelden van mogelijke oplossingen.

Schuldregelingen
Bij een schuldregeling doet de schuldhulpverlener een voorstel aan alle schuldeisers om een deel van de schulden terug te betalen. Als schuldeisers dit accepteren schelden zij de rest van de schuld kwijt.

Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)
Zelfstandig ondernemers die (tijdelijk) weinig inkomen hebben en aan bepaal de voorwaarden voldoen, kunnen in aanmerking komen voor een Bbz-uitkering. De Bbz-uitkering kan worden gebruikt voor inkomensondersteuning, maar ook voor bijvoorbeeld een saneringskrediet. Aarzel niet om vrijblijvend te vragen watje gemeente voor jou kan doen en neem contact op.


Bron: Belastingdienst