Het DGA Salaris 2024 uitgelegd voor ondernemers

Gepubliceerd op 5 januari 2024 om 09:00

Het loon wat de DGA's krijgen is vaak doorslaggevend voor startende ondernemers om te kiezen voor een bepaalde rechtsvorm. Het “verplichte” DGA salaris schrikt dan ook veel startende ondernemers af om te kiezen voor de BV als rechtsvorm. Maar is het wel terecht dat dit gebruikelijke loon van € 56.000,- mensen afschrikt om te kiezen voor een vennootschap? Alles over het gebruikelijk loon dga 2024 en alle aangescherpte regels lees je hier.

Directeur met een aanmerkelijk belang, de DGA
De afkorting DGA staat voor directeur-grootaandeelhouder. Je wordt door de Belastingdienst als DGA aangemerkt wanneer je minimaal 5% van de aandelen houdt in een BV en daarnaast werkzaam bent in de BV. De titel van jouw functie is hiervoor niet van belang, mits je maar een aanmerkelijk belang hebt. Het gaat praktisch om het verrichten van werkzaamheden. In een holdingstructuur ben je in de holding DGA. Hier houdt je namelijk als natuurlijk persoon de aandelen. Het is in zo’n structuur interessant om het geld zoveel mogelijk “omhoog” te krijgen, en de risico’s zoveel mogelijk “beneden” te houden. Zo kun je de eigendom van computersoftware, merknaam of vastgoed onderbrengen in je holding, en je werkmaatschappij laten betalen voor het gebruik daarvan. Zo is je eigendom veilig gescheiden van je risicovolle operatie, en creëer je een constante geldstroom naar boven.

De gebruikelijkloonregeling
Het gebruikelijk loon DGA stijgt in 2024. Maar, voor we hiernaar kijken is het eerst belangrijk om te weten wat dat gebruikelijk loon nou precies betekent. Dat de directeur grootaandeelhouder een bepaald loon moet krijgen, komt omdat in vennootschappen de gebruikelijkloonregeling geldt. Dit zorgt ervoor dat een DGA zichzelf niet te weinig loon uitkeert. Maar, hoe stel je dit gebruikelijk loon vast? Dat heeft met een aantal geldende regels te maken. Het gebruikelijk loon voor een Directeur Grootaandeelhouder wordt tenminste gesteld op één van de volgende bedragen:

Het mag geen lager loon zijn dan 75% van het loon uit de meest vergelijkbaarste dienstbetrekking, oftewel degene die in een vergelijkbaar bedrijf ongeveer dezelfde werkzaamheden verricht. Naast dit loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking, zijn er nog andere maatstaven;

Het mag geen lager loon zijn dan het loon van de meestverdienende werknemer. Het hangt dus af van het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van de vennootschap waarvoor de DGA arbeid verricht of daarmee verbonden lichamen; of €56.000.

De achtergrond van deze regeling is gelegen in het feit dat de wetgever wilt vermijden dat de DGA ontsnapt aan het progressieve tarief in Box 1. Anders zou iedere directeur salaris opgeven en een lager gebruikelijk loon uitkeren en de rest van de winst van de BV uitkeren als dividend, wat veel lager belast wordt. Ook geldt voor ondernemers met een holding het minimum DGA salaris voor de holding. Ondernemers met een BV worden dus in eerste instantie verplicht om een salaris uit te keren.

Wat verandert er aan het DGA salaris in 2024?
Afschaffing doelmatigheidsmarge
Naast de verhoging van het normbedrag, zijn er nog meer veranderingen in 2024. Het lag al in de lijn der verwachting, maar een van die veranderingen is de afschaffing doelmatigheidsmarge. Waar het gebruikelijk loon in 2023 nog 25% van de vergelijkbaarste dienstbetrekking mocht afwijken, is dit in 2024 nog maar 15%.

Een hoger loon
Het gebruikelijk loon heeft de afgelopen jaren niet stilgestaan wanneer we een vergelijking maken naar voorgaande jaren. Het DGA salaris was in 2022 vastgesteld op €47.000 (bruto) per jaar. Per 1 januari 2023 is het DGA salaris verhoogd naar €51.000. Het gebruikelijk loon DGA stijgt in 2024 ook weer, want het DGA salaris 2024 is vastgesteld op €56.000. Dit is, in tegenstelling tot de gematigde stijging van voorgaande jaren, best een flinke verhoging.

Start ups
Voor start ups gelden andere regels en is het mogelijk om het wettelijk minimumloon aan te houden of wanneer het loon lager is, dat van de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Wel moet je dit aannemelijk maken als onderneming.

Verlagen van het DGA salaris 2023/2024
Één van de meest gestelde vragen bij Firm24 is, hoe het nu zit met het DGA salaris? De Belastingdienst geeft een minimum DGA (Directeur Groot Aandeelhouder)-loon aan van €56.000, maar is dit daadwerkelijk verplicht? Beste ondernemers, geen paniek: Het minimum DGA salaris is een fictie. De regels over het minimum DGA salaris zijn in het leven geroepen door de Belastingdienst om ervoor te zorgen dat jij als DGA niet eerst dividend uitkeert voordat er eerst tenminste €56.000 aan loon is uitgekeerd. Dividend uitkeren is veel lager belast dan salaris. Dividend is per saldo belast met 40% belasting, terwijl salaris oplopend tot 52% belast kan zijn. Daarnaast moet je over salaris ook verschillende premies betalen. Denk hierbij aan bijdrage voor zorg- en onze sociale voorzieningen(ZVW en Sociale zekerheidsbijdrage).

Een startende ondernemer beschikt vaak nog niet over voldoende liquide middelen om te voldoen aan het minimum DGA salaris. De vraag die ons wordt gesteld: ‘Hoeveel moet ik uitkeren als minimum DGA salaris als wij in de eerste periode waarschijnlijk helemaal geen geld gaan verdienen?’. Ons antwoord hierop is simpel: ‘Wat er niet is kun je ook niet uitkeren’. En zo kijkt de Belastingdienst er ook naar.

Het salaris DGA 2024 is dus vastgesteld op €56.000 per jaar. De huidige regering heeft zich herhaaldelijk geprofileerd als een regering die een gunstig ondernemersklimaat in Nederland wil stimuleren en wij verwachten hier dan ook geen stijging van het minimum salaris DGA.

Wanneer is er geen sprake van verplicht DGA salaris bij een BV?
Om geen verplicht DGA salaris te betalen hoef je enkel niet meer te voldoen aan een van de twee voorwaarden. Dus stop met werken in de BV of zorg ervoor je dat je minder dan 5% van de aandelen bezit. Ook wanneer je onderneming in gevaar komt kan er sprake zijn van een uitzondering en kan een lager gebruikelijk loon worden vastgesteld.

Kun je BV hebben zonder DGA salaris in 2023/2024?
Simpel gezegd, nee. Wanneer je een Besloten Vennootschap opricht als enig aandeelhouder zul je altijd voldoen aan de voorwaarden van het DGA salaris. Slechts wanneer je geen werkzaamheden in de BV zult verrichten, zoals bij een Spaar BV hoef je er geen rekening mee te houden. Je verricht namelijk geen werkzaamheden in de BV.

Moet ik een DGA salaris betalen vanuit de holding?
Ja, wanneer je een holding en een werk-BV hebt dan hoef je slechts eenmaal vanuit de holding een DGA salaris uit te keren. De werk-BV betaalt namelijk een managementvergoeding aan de holding ter hoogte van jouw salaris.

Voordelen van een holding
Risicospreiding. Waardevolle activa, denk aan merknamen, patenten en eventuele reserves kan je onderbrengen in een holding. De meer risicovolle activiteiten worden ondergebracht in een andere BV. Zo voorkom je dat de risicovolle activiteiten tot een mogelijk geheel faillissement van jouw onderneming leiden. Daarnaast kan je jouw pensioen in eigen beheer onderbrengen in jouw persoonlijke holding. Hiermee voorkom je dat schuldeisers van de werkmaatschappij verhaal halen op jouw oudedagsvoorziening. Meer lezen over de voordelen, klik dan hier.


Bron: Firm24