Brede weerstand tegen wetsvoorstel ‘Aanpak schijnzelfstandigheid’

Gepubliceerd op 24 november 2023 om 09:15

Het wetsvoorstel ‘Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden’ houdt de gemoederen flink bezig. Het idee erachter is om duidelijkheid te scheppen over wanneer iemand als zelfstandige of als werknemer wordt beschouwd. De reacties zijn voornamelijk negatief; het kan toch niet anders dan dat dit leidt tot aanpassing van het wetsvoorstel!

Geen brede steun ‘uit de polder’
De minister liet het tijdens debatten lijken alsof het wetsvoorstel was opgesteld met ‘brede steun uit de polder’. De vele reacties op de internetconsultatie laten echter een ander, tegenovergesteld, beeld zien. Het overgrote merendeel van de reacties komt van zzp’ers, vertegenwoordigd uit alle branches. Met name het grote aantal zzp’ers in de zorg viel op. Ook hebben vele zzp-belangenorganisaties hun stem laten horen. Daarnaast waren er stevige bezwaren vanuit werkgeversorganisaties. Zo hebben onder meer VNO-NCW en MKB Nederland kritisch gereageerd op het wetsvoorstel. De ‘brede steun vanuit de polder’ bleek dus niet uit de vele reacties. En juist dat is een argument dat vaak wordt gebruikt om arbeidsmarktwetgeving erdoor te drukken.

Meer regels in plaats van duidelijkheid
Ook het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) is van mening dat de nieuwe wet gedoemd is te mislukken. Dit komt mede door een aantal begrippen die in het wetsvoorstel staan en waarover geen duidelijkheid bestaat. De wet zal er volgens het adviescollege voor zorgen dat er méér regels komen voor burgers en bedrijven. En niet, zoals beoogd door de minister, meer duidelijkheid scheppen of iemand als zzp’er of medewerker in loondienst mag werken.

Hoe nu verder?
Het wordt steeds duidelijker dat het de minister ontbreekt aan steun voor het wetsvoorstel; niet alleen bij zzp’ers, maar ook bij belangenbehartigers, ondernemersorganisaties en andere spelers op de markt. Ook blijkt er weinig politiek draagvlak voor het wetsvoorstel; politieke partijen worstelen met het vraagstuk hoe schijnzelfstandigheid kan worden opgelost.

SoloPartners heeft zich er hard voor gemaakt dat zoveel mogelijk zzp’ers hun stem zouden laten horen. En dat is gelukt! Ze willen dan ook de zorg-zzp’ers, die massaal hebben gereageerd, bedanken voor hun inzet en betrokkenheid. Ook de Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN), waarvan SoloPartners mede-oprichter is, is veelvuldig in de media verschenen; telkens met het doel uit te leggen welke grote gevolgen het wetsvoorstel heeft voor álle zzp’ers.

Nu de internetconsultatie is gesloten, worden de reacties geanalyseerd en beoordeeld. Demissionair minister Van Gennip komt na de verkiezingen met een inhoudelijk reactie. Op 25 januari 2024 staat een overleg over haar zzp-beleid gepland met de nieuwe Tweede Kamer. Tenzij er dan al een nieuw kabinet is.


Bron: SoloPartners