Belastingplannen 2024

Gepubliceerd op 25 september 2023 om 09:00

Het kabinet presenteert op Prinsjesdag plannen die van belang zijn voor je bedrijf en jezelf. Lees hieronder welke wijzigingen de regering volgend jaar wil doorvoeren. Het staat nog niet vast wanneer deze wetswijzigingen precies ingaan. Een wetswijziging of wetsvoorstel moet eerst goedgekeurd worden door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.

Box 1 Inkomen uit arbeid, uitkering, eigenwoningbezit
Je inkomen in box 1 wordt belast in twee schijven. In 2024 betaal je over je inkomen tot 75.624 euro 36,97% belasting. Dat is 0,04 procentpunt meer dan in 2023. Over je inkomen boven 75.624 euro betaal je volgend jaar 49,5% inkomstenbelasting, net als in 2023. Voor AOW-gerechtigden geldt een aangepaste eerste schijf.

Het bedrag van de schijfgrenzen ging andere jaren omhoog met het inflatiepercentage. Dit jaar is de verhoging 3,55%. Dat is minder dan de inflatie van 9,9%. Je betaalt hierdoor eerder het hogere tarief van de tweede schijf.

Box 2 inkomen uit aandelenbezit
Bezit je 5% of meer van de aandelen in een bedrijf, dan heb je een 'aanmerkelijk belang’. Je ontvangt dan mogelijk winstuitkering, oftewel dividend. In 2023 betaalde je daarover 26,9% belasting. In 2024 wordt ontvangen dividend uit aanmerkelijk belang belast in een tweeschijvensysteem. Over inkomen tot 67.000 euro betaal je 24,5% belasting. Over alles daarboven is het tarief 31%.

Box 3 inkomen uit sparen, beleggen
Heb je spaargeld of beleggingen? Dan betaal je in 2024 over je vermogen tot 57.000 euro geen belasting. Heb je meer vermogen? Dan betaal je 34% belasting over het rendement dat je hiermee hebt gehaald. Het rendement is opbrengst die je met spaargeld en beleggingen behaalt. De overheid rekent in 2024 met een vast rendementspercentage voor beleggingen van 6,04%. Het rendement op spaargeld wordt later vastgesteld. Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023 telt geld op derdenrekeningen bij een notaris of deurwaarder ook als spaargeld. Dat geldt ook voor het aandeel van woningeigenaren in het vermogen van een vereniging van eigenaren (VVE).

Schulden vallen ook in box 3. De kosten van je schulden komen in mindering op de opbrengsten van je bezittingen. Voor de kosten van je schulden wordt met een vast rentepercentage gerekend. Een vast bedrag van je schulden kun je niet aftrekken. Dat is de schuldendrempel. De schuldendrempel en het rentepercentage worden later vastgesteld.
Onderlinge vorderingen en schulden tussen fiscale partners of tussen ouder en minderjarig kind hoef je vanaf 2024 niet meer aan te geven.

Wijzigingen in de ondernemersaftrek
MKB-Winstvrijstelling omlaag
De MKB-winstvrijstelling vermindert je belastbare winst na ondernemersaftrek. Het percentage daalt in 2024 van 14% naar 12,7%. Ondernemers met een hoge winst gaan hierdoor het meeste achteruit.

Zelfstandigenaftrek
Werk je minimaal 1.225 uur in je onderneming? Dan heb je recht op de zelfstandigenaftrek. De zelfstandigenaftrek gaat in 2024 met 1.280 euro omlaag. De zelfstandigenaftrek is dan 3.750 euro. De komende jaren daalt de zelfstandigenaftrek verder tot 900 euro in 2027.

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding
De onbelaste kilometervergoeding gaat in 2024 omhoog van 21 naar 23 cent. Als ondernemer mag je dit bedrag van de winst aftrekken voor zakelijke ritten met je privé auto, motor of fiets. Als werkgever mag je die 23 cent per kilometer ook onbelast aan je personeel vergoeden. Dat geldt voor woon-werkverkeer en andere zakelijke kilometers met een eigen vervoermiddel.

Beperking afschrijving gebouwen
Heb je een bedrijfspand in eigen gebruik? Dan mocht je tot 2024 afschrijventot 50% van de WOZ-waarde. De WOZ-waarde ontvang je ieder jaar van je gemeente via de aanslag gemeentelijke belastingen. Vanaf 2024 mag je nog maar afschrijven tot 100% van de WOZ-waarde. Door een lager- of geen afschrijvingsbedrag is je jaarwinst hoger. Je betaalt hierdoor meer belasting.

Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet
Als werkgever betaal je over het loon van je werknemers een werkgeversheffing zorgverzekeringswet. In 2024 is deze bijdrage 6,57% over maximaal 71.624 euro, het maximale bijdrageloon per werknemer. In 2023 was de bijdrage nog 6,68% over maximaal 66.952 euro. De inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet voor je werknemers betaal je als onderdeel van de loonheffing.

Over je ondernemersinkomen betaal je de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet zelf. Hiervoor geldt in 2024 een tarief van 5,32% over het maximale bijdrageloon van 71.624 euro. Het tarief in 2023 was 5,43%. Je ontvangt de (voorlopige) aanslag voor de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet gelijk met de (voorlopige) belastingaanslag.

Toeslagen
Zorgtoeslag lager
In 2024 is de maximale zorgtoeslag voor alleenstaanden 127 euro per maand. Voor gezinnen is dat 243 euro. Deze bedragen zijn lager dan de zorgtoeslag in 2023, toen deze toeslag eenmalig was verhoogd. Voor de zorgtoeslag geldt een maximum inkomen en een maximum vermogen. Deze bedragen worden eind november bekendgemaakt.

Huurtoeslag stijgt
Huur je een woning? De huurtoeslag stijgt in 2024 met maximaal 416 euro per jaar.

Kindgebonden budget
Heb je een kind jonger dan 18 jaar? Afhankelijk van je inkomen kun je recht hebben op kindgebonden budget. Deze toeslag stijgt met maximaal 750 euro voor je eerste kind en maximaal 883 euro voor het tweede en volgende kind. Voor kinderen tussen 12 en 17 jaar is de maximale stijging 400 euro. Het kindgebonden budget krijg je in principe automatisch uitgekeerd door de Dienst Toeslagen.

Schijfgrens en tarief 2024 vennootschapsbelasting
De schijfgrens en het tarief van de vennootschapsbelasting wijzigen niet in 2024. De winst van je bv blijft daardoor tot een bedrag van 200.000 euro in de eerste schijf vallen. Het tarief voor deze schijf is 19%. Dus over de winst tot 200.000 euro betaal je 38.000 euro belasting.

Is de winst van je bv meer dan 200.000 euro? Dan valt het bedrag daarboven in de tweede schijf. Voor deze tweede schijf geldt een tarief van 25,8%.

Afschaffing giftenaftrek voor bv
Je kunt de zakelijke giftenaftrek per 1 januari 2024 niet meer gebruiken als het aan de regering ligt. Dat betekent dat je giften aan Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) en Sociaal Belang Behartigende Instellingen (SBBI’s) niet langer van de winst kunt aftrekken.

Voor alle plannen en voorstellen hierbij de links:
Burgers
Klimaat
Ondernemers


Bron: Rijksoverheid