Goede stap naar beter pensioenstelsel voor zelfstandigen

Gepubliceerd op 23 juni 2023 om 09:15

Makkelijker fiscaal voordelig opbouwen

Dankzij alle maatregelen krijgen zelfstandigen net zoveel ruimte om fiscaal voordelig pensioen op te bouwen als werknemers via de zogeheten derde pijler (een individuele pensioenrekening).  Zo gaat onder andere het opbouwpercentage voor pensioen van 13,3% naar 30%, daarnaast mag voor de reserveringsruimte tot 10 jaar worden terug gerekend (was tot 7 jaar).

Wat zijn de wijzigingen in de nieuwe Pensioenwet voor zzp’ers?

Langer opbouwen
Met de nieuwe Pensioenwet mag je na je AOW-leeftijd nog 5 jaar fiscaal vriendelijk blijven inleggen. Vroeger mocht je maar inleggen tot je AOW-leeftijd. Goed nieuws voor de mensen die willen doorwerken als ze de AOW-leeftijd al hebben bereikt.

Reserveringsruimte wordt vergroot
De reserveringsruimte, het bedrag aan pensioenopbouw dat een belastingplichtige kan reserveren of toevoegen aan zijn of haar pensioenvoorzieningen, wordt vergroot.

1. Je mag nu 10 jaar terug om te bezien of je alle reserveringsruimte hebt gebruikt, dat was 7 jaar.

2. Je mag nu ook per jaar meer inhalen op de niet benutte reserveringsruimte, namelijk maximaal € 38.000 (dit was 17% van de premiegrondslag met een maximum van € 8.065).

Meer opbouwen
De fiscale jaarruimte (het bedrag dat je in een bepaald kalenderjaar mag aftrekken van de inkomstenbelasting als lijfrentepremie als je in het voorgaande kalenderjaar een tekort hebt in je pensioenopbouw) wordt flink vergroot. Hierdoor kan je met meer belastingvoordeel gaan sparen voor je pensioen. Heel goed nieuws voor het deel 50-plussers (eind veertigers) die nog niet zijn begonnen met sparen voor het pensioen.

1. Het opbouwpercentage gaat van 13,3% naar 30%

2. Het inkomen waarover je pensioen (lijfrente) mag opbouwen is € 128.810

3. Het maximum aan jaarruimte komt op € 33.747

Aansluiten op een fonds
Verder kan het door de overstap op een persoonlijker pensioensysteem aantrekkelijker worden voor zelfstandigen om bijvoorbeeld aan te sluiten op het pensioenfonds in hun sector. Hiervoor is in de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen experimenteerruimte opgenomen, zodat ook daarmee kan worden begonnen.


Bron: ZZP Nederland