Vaak geen kwijtschelding waterschapsbelasting voor zzp rondom bijstandsnorm

Gepubliceerd op 7 april 2023 om 09:15

Eind februari wordt jaarlijks bekendgemaakt wat de belastingen zijn voor de gemeenten en de waterschappen. Naar nu blijkt schelden meer dan de helft van de waterschappen de belastingen voor ondernemers rond de bijstandsnorm niet kwijt, terwijl ze dit wel doen voor werknemers of uitkeringsgerechtigden die hetzelfde inkomen hebben. Reden voor Stichting ZZP Nederland om via Koepelvereniging Zelfstandigen Nederland een brief te sturen naar de Unie van waterschappen.

Ook schelden gemeenten lang niet altijd lokale belastingen (bijvoorbeeld rioolrecht) kwijt aan zzp’ers met een inkomen ter hoogte van de bijstandsnorm, terwijl ze dit wel doen voor inwoners rond de bijstandsnorm die geen ondernemer zijn. De brief van VZN is om die reden dan ook naar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gestuurd.

Volgens voorzitter van VZN, Cristel van de Ven, is het onaanvaardbaar dat zelfstandigen in armoede worden uitgesloten van kwijtschelding. “Hier is sprake van onterechte benadeling van een bepaalde groep mensen. Het zou niet moeten uitmaken hoe iemand een inkomen genereert noch in welke regio je woont, of je wel of geen belastingkwijtschelding krijgt.”

Wettelijk gezien mogen gemeenten en waterschappen zelf kiezen of ze ondernemers wel of niet de belastingen kwijtschelden.

Er is voor zzp’ers een bijkomend probleem, als ze al niet worden uitgesloten, dan mogen ze maar 1175 euro (bij de strengste waterschappen en gemeenten) op de bankrekening hebben. Als er dan net voor de peildatum betaald wordt voor een opdracht, kan de zzp’er alsnog geen vrijstelling krijgen.


Bron: ZZP Nederland