Renseigneringsverplichting van kracht

Gepubliceerd op 24 februari 2023 om 09:30

Per 1 januari 2022 is de renseigneringsverplichting van kracht. Dit houdt in dat opdrachtgevers die inhoudingsplichtig zijn met zzp'ers werken die facturen zonder btw versturen (of die helemaal niet factureren), verplicht zijn op te geven wat ze aan de zzp'er betaald hebben en ze moeten enkele gegevens zoals BSN en NAW van de zzp'er aan de Belastingdienst doorgeven. Zzp'ers zijn niet inhoudingsplichtig, want ze hoeven geen loonheffing af te dragen. Dus ben je zzp'er en werk je met andere zzp'ers, dan heb je zelf geen meldplicht. Maar er kan je dus wel gevraagd worden om gegevens door opdrachtgevers die wel een meldplicht hebben.

Deze verplichting dringt langzaam door tot de inhoudingsplichtige opdrachtgevers die met zzp’ers werken, die geen factuur sturen met btw. Sinds enige tijd worden deze zzp’ers dan ook regelmatig, door hun (voormalig) opdrachtgevers, gevraagd naar hun BurgerServiceNummer (BSN), naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens) en geboortedatum. Dit leidt tot vragen van zzp’ers of ze verplicht zijn deze gegevens te verstrekken. Het korte antwoord: ja.

Wat is de renseigneringsverplichting?
De renseigneringsplicht, renseignering betekent feitelijk het overdragen van gegevens, is ingesteld door de Belastingdienst. De renseigneringsverplichting geldt voor twee groepen.

1. Inhoudingsplichtigen die (bruto)betalingen doen aan natuurlijke personen voor werkzaamheden en diensten die zijn verricht voor de inhoudingsplichtige zelf of voor een met hem of haar verbonden lichaam
2. Collectieve beheersorganisaties

Omdat de Belastingdienst zeker wil zijn dat ze de juiste belasting heft, vragen ze niet alleen van jouzelf de omzetcijfers die je via je aangifte inkomstenbelasting opgeeft, maar willen ze ook van jouw opdrachtgevers weten wat zij hebben uitgekeerd aan jou.

Zoals altijd zijn er ook uitzonderingen, dus partijen waarvoor de renseigneringsplicht niet geldt. Dit geldt o.a. voor werknemers, artiesten, beroepssporters en vrijwilligers.

Waarom mag dit?
Wat raar is, is dat voor 2022 volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) het BSN-nummer van opdrachtnemers helemaal niet geregistreerd mocht worden door de opdrachtgever. Echter, nu is er een wettelijke verplichting, en daarmee is er ook een grondslag vanuit de AVG om de BSN, NAW en geboortedatum van zzp'ers op te vragen. Kortom, de opdrachtgever moet dus zelfs zzp'ers vragen naar deze gegevens.

Voor de inhoudingsplichtige opdrachtgevers
Heb je in 2022 met zzp’ers gewerkt die factureren zonder btw, dan moet je de gevraagde gegevens uiterlijk op 31 januari 2023 bij de Belastingdienst aanleveren. Let op: er is verschil in eisen voor de betalingen die gemeld moeten worden tussen betalers die wel of niet inhoudingsplichtig zijn. Hoe een en ander aangeleverd moet worden en wat de Belastingdienst precies wil weten, staat hier.

Omdat zzp'ers niet inhoudingsplichtig zijn, geldt voor de zzp'er die zelf met andere zzp'ers werkt geen meldingsplicht voor uitbetaling aan derden.


Bron: ZZP Nederland