Willekeurige afschrijving bedrijfsmiddelen 2023

Gepubliceerd op 10 februari 2023 om 09:15

Naast de willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen is er in 2023 een eenmalige nieuwe regeling willekeurige afschrijving. Deze regeling geldt voor bepaalde nieuwe bedrijfsmiddelen. Die bedrijfsmiddelen kan je voor maximaal 50% willekeurig afschrijven. Op het restant pas je de gewone afschrijving toe.

Je moet het bedrijfsmiddel in het kalenderjaar 2023 hebben gekocht of voortgebracht en je moet het in gebruik nemen voor 1 januari 2026.

Bedrijfsmiddelen die niet in aanmerking komen voor deze regeling zijn.

01. Gebouwen
02. Schepen
03. Vliegtuigen
04. Bromfietsen en motoren
05. Personenauto’s die niet zijn bestemd voor beroepsvervoer
06. Immateriële activa zoals vergunningen en goodwill
07. Dieren
08. Bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk zijn bestemd voor verhuur
09. Voor het openbaar verkeer openstaande wegen en paden, inclusief bruggen, viaducten, duikers en tunnels
10. Bedrijfsmiddelen die al willekeurig worden afgeschreven op grond van een andere regeling


Bron: Belastingdienst