Belastingrente betalen bij inkomstenbelasting

Gepubliceerd op 27 januari 2023 om 14:00

Doe je aangifte vóór 1 mei?
Doe je aangifte inkomstenbelasting? Dan betaal je geen belastingrente als je aangifte doet vóór 1 mei volgend op het jaar waarover je belastingaangifte doet. Alleen als de Belastingdienst afwijkt van jouw aangifte kan het zijn dat je dan toch belastingrente moet betalen.

Doe je later aangifte of moet de Belastingdienst afwijken van de aangifte?
Ontvangen ze jouw aangifte op of na 1 mei, of moeten ze bij het opleggen van de aanslag afwijken van jouw aangifte, dan betaal je rente over de belasting die je moet betalen.

Ontvangen ze jouw aangifte op of na 1 mei en hoeven ze niet af te wijken van de aangifte? Dan berekenen ze rente vanaf 1 juli volgend op het jaar waarover je aangifte doet, tot maximaal 19 weken na de ontvangst van jouw aangifte. De berekening van de belastingrente eindigt in elk geval 6 weken na de datum op de aanslag, als dat een kortere periode is dan de genoemde 19 weken. Dit geldt ook wanneer je bijvoorbeeld uitstel voor jouw aangifte hebt aangevraagd.

Moeten ze bij het opleggen van de aanslag afwijken van jouw aangifte? Dan berekenen ze rente. De belastingrenteperiode begint vanaf 1 juli volgend op het jaar waarover je aangifte doet en eindigt 6 weken na de datum op de aanslag. Dit geldt ook als je de aangifte hebt ingediend voor 1 mei.

Navorderingsaanslag
Heb je al een definitieve aanslag ontvangen? En zien ze nieuwe feiten waardoor ze de aanslag moeten wijzigen? Dan krijg je een navorderingsaanslag. Bij zo'n aanslag loopt de berekeningsperiode van 1 juli na het aangiftejaar tot 1 maand na de datum op de aanslag.

Voorbeeld 1: je doet aangifte vóór 1 mei 2023 en ze nemen jouw gegevens over zonder wijzigingen

>Je hebt op 30 april 2023 aangifte gedaan over 2022. Je krijgt een aanslag voor een te betalen bedrag. De datum van de aanslag is 4 december 2023. >Voor deze aanslag hebben ze de gegevens uit jouw aangifte zonder wijzigingen overgenomen.
>je betaalt geen belastingrente
>je hoeft geen belastingrente te betalen, want
>je hebt vóór 1 mei 2023 aangifte gedaan
>ze hebben de gegevens uit jouw aangifte ongewijzigd overgenomen

Voorbeeld 2: je doet aangifte na 1 mei 2023 en ze nemen jouw gegevens over zonder wijzigingen

>Je doet op 3 mei 2023 aangifte over 2022. Je krijgt een aanslag met een te betalen bedrag. De datum van de aanslag is 4 december 2023. Voor deze aanslag nemen ze de gegevens uit jouw aangifte zonder wijzigingen over.
>je betaalt belastingrente
>je betaalt belastingrente over het bedrag van de aanslag, want je hebt de aangifte na 1 mei 2023 ingediend
>Over welke periode wordt de belastingrente berekend?
>Ze berekenen rente vanaf 1 juli na het aangiftejaar. Nu ze de gegevens uit jouw aangifte zonder wijzigingen overnemen, beperken ze de periode waarover ze rente berekenen tot maximaal 19 weken na ontvangst van jouw aangifte. 19 weken vanaf 3 mei is 13 september. Ze berekenen daarom belastingrente over de periode van 1 juli 2023 tot en met 13 september 2023.

Hoeveel belastingrente betaal je?

>Stel, je hebt een te betalen aanslag van € 250. Ze rekenen rente van 1 juli 2023 tot en met 13 september 2023. Dat is 2 maanden en 13 dagen, dus bij elkaar 73 dagen (elke maand krijgt 30 dagen).
>je betaalt aan rente
>73/360 x 4% x € 250 = € 2.

Voorbeeld 3: je doet aangifte vóór 1 mei 2023 en ze wijken af van jouw gegevens

>Je doet op 28 april 2023 aangifte over 2022. Ze verbeteren het inkomen uit jouw aangifte. Dat doen ze overigens alleen nadat ze je daarover hebben geïnformeerd. Met dit nieuwe inkomen krijg je een aanslag met een te betalen bedrag. De datum van de aanslag is 11 december 2023.
>je betaalt belastingrente
>je betaalt belastingrente over het bedrag van de aanslag, omdat ze moeten afwijken van de gegevens uit jouw aangifte
>Over welke periode wordt de belastingrente berekend?
>Ze berekenen rente vanaf 1 juli na het aangiftejaar. Ze moeten afwijken van jouw aangifte. Daardoor eindigt de periode niet 19 weken na ontvangst van uw aangifte, maar 6 weken na de datum op uw aanslag. Ze berekenen belastingrente over de periode van 1 juli 2023 tot en met 22 januari 2024.

Hoeveel belastingrente betaal je?

>Stel, je hebt een te betalen aanslag van € 2.500. Ze rekenen rente van 1 juli 2023 tot en met 22 januari 2024. Dat zijn 6 maanden en 21 dagen, bij elkaar 201 dagen (elke maand krijgt 30 dagen).
>je betaalt aan rente
201/360 x 4% x € 2.500 = € 55


Bron: Belastingdienst