Deelnemingsvrijstelling besloten vennootschap

Gepubliceerd op 27 januari 2023 om 13:45

Winsten en verliezen uit een deelneming maken in het algemeen geen deel uit van jouw belastbare winst (deelnemingsvrijstelling). Met de deelnemingsvrijstelling voorkom je dat winst die al eerder is belast bij een dochtermaatschappij, nog een keer wordt belast bij de moedermaatschappij. Bij winsten gaat het bijvoorbeeld om ontvangen dividend en om winst bij verkoop van een deelneming. Bij verliezen gaat het bijvoorbeeld om verlies bij verkoop van een deelneming. De winsten zijn in dit geval niet belast. De verliezen zijn niet aftrekbaar. Aan- en verkoopkosten van een deelneming zijn niet aftrekbaar.

De deelnemingsvrijstelling is niet van toepassing op een niet-kwalificerende beleggingsdeelneming. In dat geval is deelnemingsverrekening mogelijk. Vanaf het moment dat een deelneming wijzigt in een niet-kwalificerende beleggingsdeelneming, is de deelnemingsvrijstelling niet meer van toepassing.

Als er sprake is van een kwalificerende beleggingsdeelneming, geldt de deelnemingsvrijstelling wel.


Bron: Belastingdienst