Privégebruik van andere vervoermiddelen dan auto’s

Gepubliceerd op 27 januari 2023 om 12:15

Privégebruik fiets (vanaf 2020)
Rijd je privé met een fiets die tot jouw ondernemingsvermogen behoort? Dan moet je een bedrag bij de winst tellen voor het privégebruik. De bijtelling is 7% van de adviesprijs van de fiets. Kun je de adviesprijs niet achterhalen? Neem dan de adviesprijs van een vergelijkbare fiets.

Privégebruik andere vervoermiddelen
Heb je een ander vervoermiddel dan een auto als bedrijfsmiddel op de balans van jouw onderneming staan, bijvoorbeeld een scooter of motor? De kosten van dit vervoermiddel zijn aftrekbaar. Als je ook privé rijdt, moet je een bedrag verrekenen voor de privéritten. Deze verrekening is het aantal privékilometers maal de werkelijke kilometerprijs. Je hebt dus niet zoals bij de zakelijke auto te maken met een verrekening op basis van de catalogusprijs van het vervoermiddel.


Bron: Belastingdienst