Geen recht op investeringsaftrek

Gepubliceerd op 27 januari 2023 om 11:45

Voor sommige investeringen heb je geen recht op investeringsaftrek. Het gaat dan om.

1. Investeringen in bepaalde bedrijfsmiddelen, zoals woonhuizen, grond, dieren, vaartuigen voor representatieve doeleinden, effecten, vorderingen, goodwill en publiekrechtelijke vergunningen. Op sommige investeringen in woonhuizen kun je wel milieu-investeringsaftrek krijgen.
2. Bedrijfsmiddelen die voor ten minste 70% zijn bestemd voor verhuur (alleen uitgesloten voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek) of voor gebruik in het buitenland.
3. Bedrijfsmiddelen die je van jouw privévermogen overbrengt naar het vermogen van jouw onderneming.
4. Investeringen waarvoor je verplichtingen aangaat tegenover personen die behoren tot jouw huishouden, bloed- en aanverwanten in de rechte lijn of personen die behoren tot hun huishouden. Als je bijvoorbeeld een bedrijfsmiddel koopt van jouw vader, heb je in principe geen recht op investeringsaftrek.

Als je ondernemer bent en een bedrijfsmiddel koopt van de bv waarvan je aandeelhouder bent, heb je in principe geen recht op investeringsaftrek.

Minimum investeringsbedrag
Bedrijfsmiddelen met een investeringsbedrag van minder dan € 450 komen niet in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Voor de milieu-investeringsaftrek en de energie-investeringsaftrek is het  minimale investeringsbedrag € 2.500 per bedrijfsmiddel.

Kun je de btw op de aanschaf terugkrijgen, dan neem je voor de investeringsaftrek het aanschafbedrag exclusief btw. Heb je geen recht op btw-aftrek, bijvoorbeeld omdat je alleen vrijgestelde prestaties verricht? Dan ga je uit van het investeringsbedrag inclusief btw.


Bron: Belastingdienst