Wat is afschrijven?

Gepubliceerd op 27 januari 2023 om 11:15

Bij het bepalen van de winst houd je rekening met de aanschafkosten van de bedrijfsmiddelen: je trekt die kosten af van de opbrengsten. Bedrijfsmiddelen zijn zaken die je niet direct wilt verkopen, maar die je een aantal jaren in jouw onderneming gebruikt. Ze verschillen dus van inkopen en voorraden. Bedrijfsmiddelen heb je nodig om jouw producten te kunnen maken of jouw diensten te kunnen verlenen.

Voorbeelden van bedrijfsmiddelen zijn.

1. Gebouwen, machines, auto’s, inventaris en andere duurzame zaken die u voor de bedrijfsvoering gebruikt (de materiële bedrijfsmiddelen)
2. Vergunningen en andere niet-tastbare zaken die nut hebben voor de onderneming en waarvan het gebruik leidt tot een waardevermindering van de vergunningen (de immateriële bedrijfsmiddelen)

Omdat bedrijfsmiddelen een aantal jaren meegaan, mag je niet alle kosten aftrekken in het jaar van aanschaf. In plaats daarvan moet je afschrijven. Dat houdt in dat u de kosten verdeelt over de jaren waarin je het bedrijfsmiddel gebruikt. Elk jaar kun je dus een deel van de kosten aftrekken. Koop je een bedrijfsmiddel voor minder dan € 450? Dan trek je het bedrag wel in 1 keer af als kosten.


Bron: Belastingdienst