Vermogensetikettering bedrijfsmiddel

Gepubliceerd op 27 januari 2023 om 10:45

Bedrijfsmiddelen zijn zaken die je gebruikt voor het uitoefenen van jouw onderneming, zoals een machine, een vervoermiddel, een gebouw, gereedschap, maar ook geld. Vermogensetikettering van een bedrijfsmiddel houdt in dat je het bedrijfsmiddel aanmerkt als ondernemingsvermogen of als privévermogen.

Je hebt alleen te maken met vermogensetikettering als je ondernemer voor de inkomstenbelasting bent. In de vennootschapsbelasting komt vermogensetikettering niet voor.

Keuzevermogen
Vaak mag je zelf kiezen of een bedrijfsmiddel tot het ondernemingsvermogen of het privévermogen behoort. In dat geval is sprake van keuzevermogen.

Wanneer je bij keuzevermogen kiest voor ondernemingsvermogen of privévermogen, moet je wel binnen redelijke grenzen blijven.

Verplicht ondernemingsvermogen of verplicht privévermogen
Soms mag je niet zelf kiezen. In die gevallen is sprake van verplicht ondernemingsvermogen of verplicht privévermogen.

Gebruik je een bedrijfsmiddel voor minder dan 10% zakelijk? Dan is het verplicht privévermogen.

Gebruik je een bedrijfsmiddel voor meer dan 90% zakelijk? Dan is het verplicht ondernemingsvermogen.

Auto’s
Een auto is alleen verplicht ondernemingsvermogen als jouw privégebruik op jaarbasis niet meer is dan 500 kilometer. Bij een hoger privégebruik behoort de auto tot het keuzevermogen. Dan mag je de auto dus tot het privévermogen rekenen.

Ondernemingsvermogen op de balans
Je móet een bedrijfsmiddel op de ondernemingsbalans zetten in de volgende gevallen.

1. Je kiest er bij keuzevermogen voor het bedrijfsmiddel tot het ondernemingsvermogen te rekenen.
2. Er is sprake van verplicht ondernemingsvermogen.

Vervolgens schrijf je af op het bedrijfsmiddel. Als de aanschafwaarde van een bedrijfsmiddel € 450 of minder is, boek je het bedrag in 1 keer als kosten.


Bron: Belastingdienst