Zakelijke kosten

Gepubliceerd op 27 januari 2023 om 10:30

Van jouw opbrengsten mag je zakelijke kosten aftrekken. Alleen de kosten die je maakt voor de zakelijke belangen van jouw onderneming, zijn aftrekbaar: de zakelijke kosten. Zakelijke kosten zijn dus de kosten die binnen redelijke grenzen nodig zijn voor de uitoefening van jouw onderneming en de kosten die rechtstreeks op jouw onderneming betrekking hebben. Alle andere kosten zijn niet aftrekbaar. Zakelijke kosten waarmee je te maken kunt krijgen, zijn.

1. Adviezen over de levensvatbaarheid van de onderneming
2. Inschrijving in het handelsregister
3. Huur van bedrijfsruimte
4. Briefpapier en ander correspondentiemateriaal
5. Inrichting van een kantoor of werkplaats
6. Onderhoudskosten
7. Verzekeringen
8. Reiskosten met het openbaar vervoer

Zakelijke kosten kun je helemaal aftrekken van jouw opbrengsten. Eventuele vergoedingen die je voor de kosten hebt ontvangen, moet je bij jouw opbrengsten tellen. Sommige kosten hebben zowel een zakelijk als een persoonlijk karakter. Van deze gemengde kosten is alleen het zakelijke deel aftrekbaar. 

Kosten die je maakt in de aanloopfase van uw onderneming kunnen ook aftrekbaar zijn.

Zakelijke kosten: geen toetsing van jouw beleid
Bij de beoordeling van de vraag of kosten aftrekbaar zijn, let de Belastingdienst op het motief waarmee je kosten hebt gemaakt. Als duidelijk is dat je de kosten volledig hebt gemaakt voor de zakelijke belangen van jouw onderneming, accepteren ze de kosten als aftrekpost.

Kosten in één keer aftrekken of spreiden?
Sommige kosten kun je niet rechtstreeks aftrekken van de winst in het jaar waarin zij worden gemaakt, maar moet je verdelen over meerdere jaren. Je moet dus onderscheid maken tussen.

1. Kosten die je volledig mag aftrekken in het jaar waarop ze betrekking hebben
2. Kosten waarvan je de aftrek moet spreiden over een aantal jaren

Kosten aftrekken met of zonder btw?
Als je uitgaven doet voor jouw onderneming, brengt de leverancier je vaak btw in rekening. Meestal kun je deze btw terugkrijgen (de zogeheten aftrek van voorbelasting). In dat geval trek je bij de winstberekening de kosten af exclusief btw. Soms kun je de btw niet aftrekken. Dan mag je bij de winstberekening de kosten aftrekken inclusief btw.


Bron: Belastingdienst