Kosten gemaakt in de aanloopfase

Gepubliceerd op 27 januari 2023 om 10:15

Alle kosten die je uit zakelijk oogpunt voor een onderneming hebt gemaakt, zijn aftrekbaar. Daaronder vallen ook kosten die zijn gemaakt met de duidelijke bedoeling een onderneming tot stand te brengen: kosten dus die je hebt gemaakt voordat de onderneming van start ging. Denk bijvoorbeeld aan een marktverkenning en ingewonnen adviezen.

Als de Belastingdienst je eenmaal als ondernemer beschouwt, kun je onder bepaalde voorwaarden de btw die je hebt betaald als voorbelasting aftrekken in jouw aangifte omzetbelasting. Het is ook mogelijk dat je voor de inkomstenbelasting met terugwerkende kracht alsnog gebruik maakt van de speciale regelingen voor ondernemers.

Houd een registratie bij van de uren die je aan de onderneming besteedt. Je kunt het aantal uren dat je al vóór jouw aanmelding als ondernemer aan jouw onderneming besteedt, meetellen voor het minimumaantal benodigde uren voor bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek. Als je een uitkering ontvangt, bijvoorbeeld een WW-uitkering, dan kan het ook belangrijk zijn bij te houden hoeveel uren je aan jouw onderneming besteedt.


Bron: Belastingdienst