Urencriterium

Gepubliceerd op 27 januari 2023 om 09:00

Ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting? Dan kun je in aanmerking komen voor bepaalde soorten ondernemersaftrek. Voor sommige van deze ondernemersaftrekken moet je voldoen aan het urencriterium of aan het verlaagd urencriterium.

Voorwaarden urencriterium
Je voldoet meestal aan het urencriterium als je aan de volgende 2 voorwaarden voldoet.

1. Je besteedt in het kalenderjaar minimaal 1.225 uren aan jouw onderneming(en). Onderbrak je jouw werk als ondernemer door jouw zwangerschap? Dan tellen de niet-gewerkte uren over totaal 16 weken toch mee als gewerkte uren.

2. Je moet meer tijd besteden aan jouw onderneming dan aan andere werkzaamheden (bijvoorbeeld in loondienst). Was je in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen ondernemer? Dan hoef je niet te voldoen aan deze voorwaarde.

Ben je niet het hele jaar ondernemer? Bijvoorbeeld omdat je in de loop van het jaar bent gestart? Dan moet je toch minimaal 1.225 uren aan jouw onderneming(en) besteden. Je mag niet de 1.225 uren herrekenen naar de periode dat je ondernemer bent.

Verlaagd-urencriterium bij arbeidsongeschiktheid
1 van de voorwaarden voor het krijgen van startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid, is het verlaagd-urencriterium. Besteed je als ondernemer minimaal 800 uur aan jouw onderneming(en)? Dan voldoe je aan het verlaagd-urencriterium. Onderbrak je jouw werk als ondernemer door jouw zwangerschap? Dan tellen de niet-gewerkte uren over in totaal 16 weken toch mee als gewerkte uren.

Welke uren tellen mee voor het urencriterium?
Alle uren die je besteedt aan jouw onderneming tellen mee voor het urencriterium. Dit zijn dus niet alleen de uren die je in rekening brengt aan jouw klanten. Tijd die je bijvoorbeeld besteedt aan het maken van offertes, het bijhouden van jouw administratie of het maken van jouw zakelijke website, tel je mee voor het urencriterium.

Je moet de hoeveelheid tijd die je aan jouw onderneming besteedt wel aannemelijk kunnen maken. Je kan dat bijvoorbeeld doen aan de hand van jouw agenda, offertes, urenbriefjes en facturen.

Soms ben je wel beschikbaar voor jouw onderneming, maar verricht je geen werkzaamheden. Die uren tellen niet mee voor het urencriterium.

Samenwerkingsverband: uren die niet meetellen
Maak je als ondernemer deel uit van een samenwerkingsverband (maatschap of vennootschap onder firma) met huisgenoten, of met bloed- of aanverwanten in de rechte lijn of hun huisgenoten (de zogeheten verbonden personen)? Dan tellen jouw gewerkte uren niet mee voor het urencriterium in de volgende situaties.

1. Het samenwerkingsverband is ongebruikelijk en je doet voor 70% of meer ondersteunende werkzaamheden. Een samenwerkingsverband is ongebruikelijk als niet-verbonden personen zo'n samenwerkingsverband niet zouden aangaan, bijvoorbeeld een vennootschap onder firma tussen een tandarts en een tandartsassistent.

2. De verbonden personen genieten winst als ondernemer, maar jijzelf niet. Bijvoorbeeld bij een ondermaatschap.


Bron: Belastingdienst